„Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię Polskie go wydało plemię”.

Szkolny wierszyk nie pozostawiał wątpliwości, dlaczego Mikołaj Kopernik zasługiwał na banknot tysiączłotowy (bo genialny astronom i Polak. A Polak potrafi -nawet Słońce poruszy).

Człowiek renesansu, lekarz, także duchowny (co w szkole wstydliwie przemilczano) i ekonomista. Sformułował tezę, o tym, że pieniądz lepszy wypiera gorszy.

I był posiadaczem loków tak bujnych, że dawały asumpt twierdzeniu, jakoby Kopernik był (była) kobietą